Настоящият текст съдържа и разяснява Условията за ползване на онлайн платформата www.vsichkidrehi.com, собственост на "УйнКъмпани" ООД, ЕИК BG202540748, с адрес на управление: град София, ж.к. Младост 2, бл. 260, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ и има за цел да регулира взаимоотношенията с ПАРТНЬОРИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Платформата предлага информация за продукти - дамски, мъжки и детски стоки, за продажба от различни онлайн магазини, представлявани от нашите ПАРТНЬОРИТЕ. Фирмената ни политика е създадена така, че да усигури безопастна и чиста среда за всичките ни членове. Тези Условия за ползване са и споразумение между "УйнКъмпани" ООД и Вас като ПОТРЕБИТЕЛИ. Изчетете внимателно правилата за достъп и използване на онлайн платформата. В случай, че решите да използвате платформата ни, удостоверявате приемането на условията за ползване, както и на всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.  Имайте предвид, че общите условия на ПАРТНЬОРИ ни са различни от нашите и не носим отговорност за тях. VsichkiDrehi е портал-посредник между търговците и купувачите, т.е. ПАРТНЬОРИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Съдържание на обявите в продукти:

Не носим отговорност за качените текстове, снимки и информация за продуктите на нашите търговци. Те са собственост на сайтовете, предлагащи продуктите си при нас. Не носим отговорност това колко е актуална информацията и за качеството на услугата.

При приемането на Условията ни на ползване, Вие се съгласявате с възможността "УйнКъмпани" ООД да ви изпраща рекламни и информационни електронни съобщения.

Условия за ползване на съдържанието на сайта:

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, които се съдържат на онлайн, информационната платформа www.vsichkidrehi.com, както и техният дизайн, изображенията и сорс кодовете, принадлежат на ПАРТНЬОРА и са защитени от национално и международно законодателство, като ПАРТНЬОРАЪТ носи отговорност за тяхната валидност, пригодност и правото на ползване.

В случай, че някое от нашите Условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от условията, остават в сила.

Условията за ползване са приети на 09/04/2015 г. и са валидни за всички потребители.

Ако имате въпроси или искате да споделите нещо с нас, моля, свържете се с нас като ползвате за целта контактната ни страница и най-удобния за вас метод.